Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Globálny polohový systém a jeho využitie pri realizácii pohybových aktivít u žiakov základných škôl