Predštartové stavy v úpolových športoch

Informácie o publikácii

Predštartové stavy v úpolových športoch

Predštartové stavy v úpolových športoch

Autor/Kolektív:sMiroslav Sližik, Lucia Pašková a kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1380-9
Počet strán:159

Cieľom predloženej monografie bolo zosumarizovať poznatky o problematike typológie osobnosti z hľadiska temperamentu jej potenciálneho vplyvu na prežívanie a reguláciu predštartových a štartových stavov u vrcholových pretekárov dvoch...