ŠVUK 2018 Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe

Informácie o publikácii

ŠVUK 2018 Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe

ŠVUK 2018 Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom odbore Vedy o športe

Autor/Kolektív:Miroslava Rošková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1496-7
Počet strán:192
Publikácia na stiahnutie: SVUK 2018 Celoslovenske kolo studentskej vedeckej a umeleckej cinnosti vo vednom odbore Vedy o sporte.pdf (3481 KB)

zborník vedeckých prác