Outdoor activites and their impact on forming lifestyle

Informácie o publikácii

Outdoor activites and their impact on forming lifestyle

Outdoor activites and their impact on forming lifestyle

Autor/Kolektív:Stanislava Straňavská - Karol Görner
Vydavateľstvo:Gaudeamus. University of Hradec Králové
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-7435-722-0
Počet strán:114

Autori sa vo svojej vedeckej monografii zaoberajú otázkou životného štýlu žiakov stredných škôl, outdoorových aktivít, voľnočasovým aktivitám tejto vekovej skupiny.