Gymnastika bezpečne a zaujímavo

Informácie o publikácii

Gymnastika bezpečne a zaujímavo

Gymnastika bezpečne a zaujímavo

Autor/Kolektív:Juraj Kremnický (zost.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1647-3
Počet strán:126

Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 12. 9. 2019