Teória a didaktika športovej hry basketbal

Informácie o publikácii

Teória a didaktika športovej hry basketbal

Teória a didaktika športovej hry basketbal

Autor/Kolektív:Andrea Izáková – Gustáv Argaj – Ľubor Tománek – Karel Hůlka
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1648-0
Počet strán:130

Učebnicu predkladá kolektív odborníkov v oblasti teórie a didaktiky basketbalu, ako aj z oblasti odbornej praxe. Učebnica je venovaná najmä študentom telesnej výchovy a športu, ale využiť ju môžu aj súčasný učitelia telesnej a...