Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike a biatlone