Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov

Informácie o publikácii

Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov

Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov

Autor/Kolektív:Júlia Palovičová
Vydavateľstvo:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-294-3
Počet strán:140

anotacia