Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vplyv biorytmov na výkonnosť mladých futbalistov počas týždňa