Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Celoslovenská ŠVA 2021

Umiestnenie študentov KTVŠ FF UMB na celoslovenskom kole ŠVUK 2021 vo Vedách o športe

V sekcii doktorandov sa umiestnil na delenom 3. mieste interný doktorand

Mgr. Vladimír Franek s príspevkom na tému:
EFFECT OF WHOLE-BODY VIBRATION AS PRE-ACTIVATION ON SPEED ABILITIES.

V sekcii Športová edukológia obsadila 2. miesto študentka magisterského štúdia TvBi

Bc. Simona Vasilišinová s príspevkom na tému:
VPLYV POHYBOVÉHO PROGRAMU NA MUSCULOSKELETÁRNY SYSTÉM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

Obidvom študentom gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu našej KTVŠ a FF UMB na celoslovenskom kole ŠVUK 2021 vo Vedách o športe, rovnako aj študentom ktorí sa tiež kvalitne reprezentovali:

Mgr. Martina Barthová, Mgr. Dávid Líška, Marián Škorik, Lukáš Karabin a Bc. Michal Hlávek.

Prílohy ku stránke: