VZDELÁVANIE UČITEĽOV Z PRAXE

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,

na základe mnohých požiadaviek od riaditeľov a učiteľov z praxe o vyškolenie inštruktorov zjazdového lyžovania, resp. snowboardingu pre zabezpečenie lyžiarskych kurzov na základných a stredných školách, Vám Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici, ako vzdelávacia inštitúcia, v zmysle Zákona o športe, ponúka pre pedagogických zamestnancov škôl možnosť vyškolenia inštruktora zjazdového lyžovania a snowboardingu.

 Ponúkané školenie je plne v súlade s novou smernicou MŠVVaŠ SR:
Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

 

OZNAM!!!

 

KTVŠ 29. -30. septembra 2018 pripravuje pre učiteľov základných a stredných škôl kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu, ktorý umožní učiteľom viesť základný lyžiarsky resp. snowboardový  výcvik. Bližšie informácie v prílohe.