VZDELÁVANIE UČITEĽOV Z PRAXE

KTVŠ každoročne otvára rozširujúce štúdium TV viac info tu...

 

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sme v akademickom roku 2020/2021 museli zrušiť plánované školenia inštruktorov zjazdového lyžovania a snowboardingu.

 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2021/2022 organizovať školenie inštruktorov zjazdového lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

Bližšie informácie budú zverejnené do 30.06.2021.

 

 

 

Ponúkané školenie je plne v súlade s novou smernicou MŠVVaŠ SR:
Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku