VZDELÁVANIE UČITEĽOV Z PRAXE

KTVŠ každoročne otvára rozširujúce štúdium TV viac info tu...

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku sa všeobecná časť školenia inštruktorov zjazdového lyžovania a snowboardingu, ktorá mala byť v dňoch 07. – 08. 11. 2020 ruší.

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2020/2021 organizovať školenie inštruktorov zjazdového lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

07. – 08.11.2020 – všeobecná a špeciálna (teória) časť

december 2020 a január 2021 - špeciálna (prax) časť

- pozvánka inštruktor snowboardingu 2020_2021

- pozvánka inštruktor zjazd. lyžovania 2020_2021

 

Ponúkané školenie je plne v súlade s novou smernicou MŠVVaŠ SR:
Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku