Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vzdelávanie učiteľov z praxe

KTVŠ FF UMB predlžuje termín podania prihlášok na rozširujúce štúdium – učiteľstvo telesnej výchovy do 31.8.2021

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga v roku 2021 ministerstvo školstva učiteľom preplatí zimný semester v prvom aj druhom ročníku štúdia.

 

viac info k prihláškam na rozširujúce štúdium tu...

 

 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2021/2022 organizovať školenie inštruktorov zjazdového lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

 

 Ponúkané školenie je plne v súlade s novou smernicou MŠVVaŠ SR:

Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

 

Prílohy ku stránke: