Deň učiteľov na FF UMB

3. apríla 2014 pri príležitosti osláv Dňa učiteľov zorganizovalo  vedenie FF UMB slsávnsotné posedenie pedagogických aj nepedagogických pracovníkov Filozofickej fakulty UMB. Zúčastnili sa ho aj členovia našej katedry.