V dňoch 17. až 20. novembra 2014 sa členky KTR zúčastnili prednáškového pobytu v rámci programu Erazmus+ v Segedíne ležiacom na juhu Maďarska asi 10 km od srbských a rumunských hraníc.
Dr. Anita Huťková PhD. bola pozvaná prednášať na Pedagogickej univerzite Gyula Juhásza Segedínskej univerzite spôsoby a metódy prekladu z madarčiny do slovenčiny.Zúčastneným študentom a kolegom premietala zaujímavý krátky film o BBSK vytvorený BBSK so zámerom propagácie kraja. Dr. Huťková, ktorá ho preložila do maďarčiny na materiáli maďarsk hovoriaceho filmu sprostredkovala spôsoby svojho prekladu a poukázala na úskalia.
Dr. Čulenová, PhD. prednášala v tej istej inštitúcii o problémoch vyučovania slovenčiny pre cudzincov, účastníkom sprostredkovala metódy spolu s konkrétnymi cvičeniami, ktoré sa jej v praxi v jednotlivých fázach vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka osvedčili.