Nezabúdame... alebo Holokaust v preklade

Do celoslovenskej akcie Týždeň vedy sa zapojila aj Katedra translatológie organizáciou prednášky vedúceho KTR PhDr. Ivana Šušu, PhD. Inšpiratívna prednáška s názvom Nezabúdame... alebo Holokaust v preklade sa uskutočnila 12.11.2014 v aule na Ružovej ulici.Katedra si chcela aj takýmto spôsobom pripomenúť  antifašistický odkaz autorov memoárovej literatúry  a uctiť si zásluhy všetkých, ktorí bojovali a dodnes bojujú za hodnoty ľudských práv, demokracie, plurality a diverzity v spoločnosti.

Prednáška bola zameraná na prezentáciu prednášateľových výskumov memoárovej literatúry židovských autorov, ktorí prežili tragické časy holokaustu v koncentračných táboroch. Dr. Šuša si takto spolu so študentami prekladateľstva a tlmočníctva pripomenuli hodnotu ľudského života, morálky a ľudských práv. Akciu otvoril Dr. Ladislav Gyorgy, PhD. a výborne ju dotvorili študenti prekladateľstva a tlmočníctva Matej Volešíni, Martina Lovasová a Ida Topinková vynikajúcim prednesom prekladov autentických spomienok vybraných talianskych židovských autorov, ktoré pre účely tejto akcie preložil Dr. Ivan Šuša. 

 

Prílohy ku stránke: