Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tvorivé dielne s prekladateľmi Európskej komisie