Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB (KTR FF) v akademickom roku 2014-2015 po prvýkrát otvorila celouniverzitný voliteľný predmet Slovenčina pre cudzincov 1 realizovaný v zimnom semestri a Slovenčina pre cudzincov 2, ktorý prebiehal v letnom semestri.

Spolu 17 študentov z rôznych krajín Európy  (Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Čierna Hora, Rumunsko a Ukrajina), študujúcich na UMB rôzne odbory/ programy (cudzie jazyky, históriu, medzinárodné vzťahy, európske kultúrne štúdiá a pod.), malo možnosť osvojiť si základy slovenského jazyka na úrovni bežnej hovorenej a písanej komunikácie. Členovia KTR FF okrem praktických jazykových cvičení a konverzácii oboznámili študentov aj s reáliami Slovenska, jeho históriou a kultúrou. Študenti po ukončení tohto kurzu sú schopní komunikovať v slovenskom jazyku na základnej dorozumievacej úrovni tak, že bez problémov zvládnu každodenné komunikačné situácie. 

Katedra translatológie FF UMB však neponúka podobné aktivity prvýkrát. V roku 2006 (ešte ako Katedra slovakistiky Filologickej fakulty UMB) realizovala intenzívny kurz EILC Slovenčina pre cudzincov. Kurz prebiehal počas celého júla, pričom študenti z Fínska, Švajčiarska, Francúzska a Poľska popri svojom štúdiu absolvovali aj početné náučné výlety do okolia Banskej Bystrice, do Tatier, Košíc a iných oblastí Slovenska.

Členovia KTR FF  kontinuálne vyučovali aj v letných kurzoch slovenčiny pre cudzincov, ktoré organizovalo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem toho prednášajú o metodike vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka nielen na domácej univerzite, ale v rámci programu Erasmus aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko), takisto často publikujú o tejto problematike najmä v zahraničných zborníkoch a periodikách (Česko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Rumunsko...). Niektorí členovia katedry pôsobili ako lektori slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zahraničných univerzitách (v Taliansku a v Maďarsku) a absolvovali celoročný kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka (akreditovaný MŠVVaŠ SR) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Katedra translatológie plánuje ponúknuť túto žiadanú vzdelávaciu aktivitu aj v ďalšom akademickom roku.