Romboid na pôde FF UMB

Dňa 14.11.2017 zorganizovala Katedra translatológie FF v spolupráci s Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) stretnutie Postoj, chvíľa... Na podujatí vystúpili tvorcovia a členovia redakcie prestížneho literárno-kultúrneho časopisu Romboid, prezentovali jeho súčasnú tvár a priblížili tvorbu jednotlivých autorov.  Hostí – šéfredaktora Romboidu Jaroslava Vlnku, literárnych vedcov a redaktorov Petra Naščáka, Petra Gregoríka a prekladateľku a predsedníčku AOSS Vladimíru Komorovskú privítali prodekan FF Ivan Šuša a vedúca Katedry translatológie Anita Huťková. Akciu moderoval Peter Gregorík. Podujatie bolo primárne určené študentom prekladateľstva a tlmočníctva, európskych kultúrnych štúdií a slovakistiky. Na podujatí zazneli aj viaceré ukážky z tvorby autorov a prekladateľov Romboidu.