Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu