Informácie o projekte

Hybridity in language, text and in translation

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0551/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Huťková Anita, PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:Bohušová Zuzana, doc. PhDr. PhD. (Z), Djovčoš, Račáková, Gyorgy, Mešková, Gábor (D), Jurečková (D), Regulyová (D), Bajusová (D)

2018: Bohušová Zuzana, doc. PhDr. PhD. (Z), Djovčoš, Račáková, Mešková, Jurečková (D), Bajusová (D), Šuša, Hohn
Zahraničný projekt:nie