Informácie o projekte

Languages of V4 Countries in Modern Europe. (Language as a Tool to Express and Shaping of Identity.)

Do projektu vstupujú jazykovední a kultúrni pracovníci vysokých škôl z krajín V4. Orientovať sa budú na výskum miesta súčasných národných jazykov V4, s ohľadom na tlaky globalizácie a prenikanie ďalších svetových jazykov do štátov V4 (napr. angličtiny, ruštiny a pod.) Vo svojich výskumoch budú sledovať oblasti, v ktorých sa globalizačné jazykové tendencie a prenikanie svetových jazykov najviac prejavujú, a naopak, oblasti, v ktorých sa tieto tlaky prejavujú menej. Zároveň potvrdia podstatu jazyka ako jedného z výrazných konštituentov národnej a kultúrnej identity.

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond, Štandardný grant

Číslo projektu:21520090
Doba riešenia:7. jan. 2016 - 31. dec. 2016
Koordinátor projektu:Huťková Anita, PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:Za FF UMB: Šuša Ivan, PhDr., PhD.; Čulenová Eva, PaedDr., PhD.; Gyorgy Ladislav, PhDr., PhD.
Partneri: OSU CZ; University of Szeged; University of Silesia in Katowice
Zahraničný projekt:áno