Informácie o projekte

Slavonic studies for translators and interpreters

Číslo projektu:UGA
Doba riešenia:1. jan. 2010 - 31. dec. 2012
Vedúci projektu:PhDr. Ladislav Gyorgy
Spoluriešitelia:PaedDr. Eva Čulenová, PhD.
PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Zahraničný projekt:nie