Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Docenti

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúcej katedry, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Babiarová, PhD.

PhDr. Andrea Babiarová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F 323
PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, rozvrhár KTR

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0907925072
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115

INTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (FF UMB):

prof. PhDr. Larisa A. Sugay, DrSc. – garantka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

prof. Dr. Massimo Arcangeli

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK)