Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Docenti

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúcej katedry, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

Odborní asistenti

PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F326
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúca katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F324

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 7115, 0907925072
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
115

INTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (FF UMB):

prof. PhDr. Larisa A. Sugay, DrSc. – garantka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

prof. Dr. Massimo Arcangeli

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (FF UK)