Mgr. Katarína Biačková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, administrátorka webovej a facebookovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K164

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:30 - 11:30
Štvrtok
13:00 - 13:50
Piatok
-
Po dohode emailom aj v iných časoch cez MS Teams.

Kde ma nájdete

Mgr. Katarína Biačková, PhD.
Katedra slovanských jazykov


Kancelária: K164
Email: katarina.biackova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecké zameranie:

-          diskurzná analýza dynamiky jazykových procesov v Rusku 20. a začiatku 21. storočia

-          teoretické a metodologické otázky uchopovania problematiky hrdinstva

-          potenciál teórie precedentnosti a širšie intertextuality v súčasnom politickom diskurze

-          kultúra východnej Európy a jej odraz v lingvoreáliách

Kontaktný formulár

=