Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Les constructions des verbes français : quelles contextualisations pour un apprenant slovaque? = Constructions of French verbs: contextualizations for Slovak learners

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Analyse contrastive du discours grammatical : contextualisations et enjeux didactiques en FLE pour un public slavophone / rec. Pascale Brunner, Georgeta Cislaru. - 1. vyd. - Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2021. - ISBN 978-2-37906-049-6. - ISSN 1242-8345. - Pp. 55-72.

Les verbes de perception slovaques et français dans une optique contrastive

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Sens (inter)dits : verbes et architectures syntaxico-discursives / ed. Christelle Lacassain-Lagoin, Fabrice Marsac ... [et al.] ; rec. Béatrice Vaxelaire, Rudolph Sock. 2. - 1. vyd. - L'Harmattan ; Paríž, 2021. - ISBN 978-2-343-22730-6. - S. 85-106.

La contextualisation des faits phonologiques dans les grammaires du français pour les Slovaques entre 1918 et 1948

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - SCHMITT, Francois
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Romanistica Comeniana : vedecký recenzovaný časopis. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. - ISSN 2585-8483. - Roč. 3, č. 1 (2020), s. 53-64.

Les similarités et les diffrences des noms de marques en français et en Slovaque = Similarities and differences of brand names in French and Slovak

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - MEŠKOVÁ, Ľudmila - PECNÍKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. - ISSN 1338-0583. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 6-18.

Les structures transformées réfléchies en slovaque et leurs équivalents français avec le pronom on = Transformed reflexive verbal frames in Slovak and their French equivalents with on

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, 2010-. - ISSN 1338-1148. - Roč. 11, č. 43-44 (2020), s. 56-64.

La variation syntaxique dans les narrations enfantines reformulées sous perspective contrastive

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - KRAFČÍKOVÁ, Simona
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Philologia. - Bratislava : Univerzita Komenského V Bratislave, 2020. - ISSN 1339-2026. - Vol. 30., no. 1 (2020), pp. 125-138.

Le parallélisme fonctionnel des constructions verbales transformées en slovaque et en français = The functional parallelism of transformed verbal constructions in Slovak and in French

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - KRAFČÍKOVÁ, Simona
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. - ISSN 1803-4136. - Vol. 32, no. 2 (2020), pp. 231-242.

Interkomprehenzia slovenčiny a češtiny v kontexte západoslovanských jazykov

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Intercomprehensio Slavica [elektronický zdroj] / rec. Metka Zupančič, Jarmila Panevová. - 1. vyd. - Ľubľana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - ISBN 978-961-06-0350-4. - S. 51-67.

Organisation des faits grammaticaux au service de la contextualisation

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - HARO GUERRERO, Carolina
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Romanistica Comeniana : vedecký recenzovaný časopis. - Bratislava ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISSN 2585-8483. - Roč. 2, č. 2 (2019), s. 9-21.

L’enseignement contextualisé de la grammaire française

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Revue japonaise de la didactique du français : Actes du IVe Congrès régional de la Commission Asie-Pacifique. - Kyoto : Société japonaise de didactique du français, 2018. - ISSN 2433-1902. - numéro spécial (2018), pp. 214-220.

L´intercompréhension: un outil, une piste, un défi

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia - ZÁZRIVCOVÁ, Monika
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Français langue ardente : actes du XIVe congrès mondial de la FIPF, Liège 2016 / ed. Cynthia Eid, Annick Englebert, Geneviève Géron. Volume 5, Le français pour et par la diversité et l'éducation plurilingue et interculurelle. - 1. vyd. - Paris : Fédération internationale des professeurs de français, 2018. - ISBN 978-2-36315-731-7. - S. 93-99.

Quel métalangage pour la linguistique comparée?

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - KŘEČKOVÁ, Vlasta
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Universalité et grammaire : paradoxe insoluble ou solution matricielle? / rec. Claire Martinot, Dhaou Ghoul. - 1. vyd. - Paris : Cellule de recherche en linguistique, 2017. - ISBN 2-9526027-8-6. - S. 193-204.

Néologie en situation de communication exolingue

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - KŘEČKOVÁ, Vlasta - ZÁZRIVCOVÁ, Monika
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas : proyectors y perspectivas. - 1. vyd. - Murcia : Universidad de Murcia, Servicio de publicaciones, 2017. - ISBN 978-84-16551-75-0. - S. 337-352.

The impact of service-learning on students' key competences

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta - HEINZOVÁ, Zuzana
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In International journal of research on service-learning and community engagement. - New Orleans : Tulane university center for public service, 2016. - ISSN 2374-9466. - Vol. 4, no. 1 (2016), pp. 1-10.

Les traces de la langue orale dans les énoncés écrits produits par des slavophones: : l´exemple du présent de l´indicatif

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Istanbul journal of innovation in education. - Istanbul : Istanbul university institute of educational sciences, 2016. - ISSN 2458-8024. - Vol. 2, no. 3-2 (2016), pp. 7-13.

Kontextualizovaná gramatika slovenčiny pre frankofónne publikum s multimediálnymi doplnkami.

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Veverková, D. - Danihelová, Z. - Ľupták, M. (eds.): Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - elektronická podpora vzdelávania. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2015. S. 47 - 54. ISBN 978-80-228-2797-3

Syntagmatická a paradigmatická os výstavby jazykového prejavu v sprostredkovanej komunikácii

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Philologia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISSN 1339-2026. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 7-13.

"Exolingue" et "médié": Identification des liens interconceptuels

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie / ed. Zuzana Puchovská ; rec. Jana Truhlářová, Jana Páleníková. 2. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3897-4. - S. 20-28.

Grammars of Slavic Languages for French-speaking public. [Gramatiky slovanských jazykov pre frankofónne publikum.]

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: European Scientific Journal, vol. 2, 2014, special edition. ISSN 1857-7881. Available at: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2903

Experiences with Implementation of Service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica. [Skúsenosti s implementáciou service-learningu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.]

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: European Researcher, vol. 77, 2014, n. 6 – 2, p. 1182 – 1188. ISSN 2219-8229. Available at: http://www.erjournal.ru/journals_n/1403949222.pdf
IC as a method of translators and interpreters training CHOVANCOVA.pdf

Intercomprehension as a Method of Translators‘ and Interpreters‘ Training.

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. (Conference proceedings.) SGEM2014: Albena, 2014. P. 449 – 453. ISBN 978-619-7105-24-7
Intercomprehension - a concept in evolution CHOVANCOVA et al.pdf

Intercomprehension: a Concept in Evolution.

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - KLIMOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. (Conference proceedings.) SGEM2014: Albena, 2014. P. 455 – 459. ISBN 978-619-7105-24-7
KCH ERE IC.pdf

Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka [The place of intercomprehension in the translator/interpreter's training.]

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Biloveský, V. (ed.): Preklad a tlmočenie 11. Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? 2. diel. Banská Bystrica: Belianum, 2014. S. 88 - 94. ISBN 978-80-557-0796-9

Vers une base de données terminologique TermSlov K terminologickej databáze TermSlov [K terminologickej databáze TermSlov.]

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Arcangeli, M. et al. (eds.): Lingua, cultura e media. Rome: Aracne, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 127-146.

La syntaxe du français : en 50 leçons - exercices. 3. rozš. a dopln. vyd.

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína - BARANOVÁ, Elena
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2014. 151 s. ISBN 978-80-557-0733-4
KCH KGE 2014.pdf

Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8

Le nous de commentateur. [Commentator’s „we“.]

Autori: CHOVANCOVÁ, Katarína.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Philologia, vol. 23, n. 1, p. 9 – 16. ISSN 1339-2026

La communication médiée.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. 22, 2012, č. 1 – 2, s. 77 – 81. ISSN 1336-3786
Images of Europe on TV CHOVANCOVA LUPTAK.docx

Images of Europe on Television : Variety of Intercultural Expressions? [Obrazy Európy v televízii : rôznorodosť interkultúrneho vyjadrenia?]

Autori: Chovancová, Katarína - Ľupták, Marek
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Gura, R. – Rouet, G. (ed.): Expressions culturelles et Identités européennes – Cultural Expressions and European Identities : international colloque. Banská Bystrica 15 – 16 avril 2010. Bruxelles : Bruylant, 2012, s. 179 – 188. ISBN 978-2-8027-3563-2

Outils de linguistique pragmatique : (texty a cvičenia)

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 79 s. ISBN 978-80-557-0209-4

Syntaxe du français : exercices

Autori: Baranová, Elena - Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 117 s. ISBN 978-80-557-0164-6

Towards a multilingual database of verb-related terminology

Autori: Chovancová, Katarína - Klincková, Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Natural Language Processing Multilinguality = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011, proceedings / eds. Daniela Majchráková, Radovan Garabík. Brno : Tribun EU

Quelques structures a verbe support en slovaque

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Arcangeli et al. (ed.) Lingue et letterature romanze: stato attuale e prospettive. Rím: Aracne Editrice, 2011. S. 613-621. ISBN 978-88-548-3457-6.

Francúzske vytyčovacie syntaktické štruktúry a ich preklad do slovenčiny.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Biloveský, V. – Pliešovská, Ľ. (ed.): Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 321 – 326. ISBN 978-80-557-0153-0

Les thèmes européens dans les journaux télévisés français et slovaques. [Európske témy vo francúzskom a slovenskom televíznom spravodajstve.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Tkáčiková, E. (ed.): Philologia XXI. Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, s. 67 – 75. ISBN 978-80-223-3011-4

Mediálna a mediovaná komunikácia.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Krnová, K. (ed.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 73 – 78. ISBN 978-80-557-0233-9

Terminológia slovies. Slovensko-francúzsko-španielsko-taliansky výkladový slovník. [Terminologie des verbes. Dictionnaire encyclopédique slovaque-français-espagnol-italien. ]

Autori: Chovancová, Katarína a kol.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 235 s. ISBN 978-80-557-0293-3

Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Deáková, V. – Ľupták, M. (ed.): Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010, s. 157 – 161. ISBN 978-80-228-2240-4

Výskum jazykovej terminológie. [The Scientific Research of Linguistic Terminology.]

Autori: Chovancová, Katarína - Křečková, Vlasta
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Cíbiková, I. (ed.): Terminologické fórum III. „Quo vadis terminológia?“ Zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie „Terminologické fórum III.“, 4. novembra 2010, Trenčín. [CD-ROM.] Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, s. 143 – 148. ISBN 978-80-8075-478-5

Očenáš, Ivan (2007), Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny. Vývin a korešpondencia ich prvkov. [Recenzia.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Romanica Olomoucensia, roč. 23, 2011, č. 2, s. 194 – 197. ISSN 1803-4136

Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive.

Autori: Chovancová, Katarína - Klimová, Katarína - Reichwalderová, Eva (eds.)
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Rím : Aracne Editrice, 2011. 860 s. ISBN 978-88-548-3457-6

Informatívnosť a intertextualita hlavných správ v situačnom kontexte témy volieb do Európskeho parlamentu 2009 vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách.

Autori: Chovancová, Katarína - Ľupták, Marek
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Klincková, J. (ed.): Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 9. 2010 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi Banská Bystrica : Univerzita Mateja

Regards apparentés? (Les résultats des Européennes 2009 dans les journaux télévisés)

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Malinovská, Z. (ed.) Parenté/s : actes de la XlVe École doctorale, 16-18 septembre 2010, Prešov. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. S. 179-186. ISBN 978-80-555-0195-6.

K pojmovej štruktúre tematickej oblasti „sloveso“.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, A. (ed.): Od textu k prekladu V. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010, s. 66 – 71. ISBN 978-80-7374-091-7

Tematické mapovanie slovenského a francúzskeho televízneho spravodajstva.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Krnová, K. (ed.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 130 – 136. ISBN 978-80-557-0038-0

Les discussions sur Internet: aspects pragmatiques [Internetové diskusie: pragmatické aspekty].

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 139 s. ISBN 978-80-8083-785-3

Économie syntaxique de l’expression lors de l’interprétation simultanée.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Romanica Olomoucensia, vol. 21 (2009), č. 2, s.109-116. ISSN 1803-4136.

Syntaktické posuny pri simultánnom tlmočení.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu V, Praha: JTP, 2009. S. 46-54. ISBN 978-80-7374-090-0.

La spatio-temporalité relative des discussions en ligne.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Kortas, J. (ed.): La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues. Gdansk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2009. ISBN 978-83-7531-137-2. P. 75-86.

Europe, espace d’une nouvelle communication. [Európa, priestor novej komunikácie.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Sens public (International Web Journal). [Online.], 2009, č. 10. ISSN 1767-9397. [cit. 2012-03-29]. Dostupné na internete: <http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=656>.

Preklad slovenských kultúrnych reálií v rozpravách v Európskom parlamente. [Traduction des références culturelles slovaques dans les débats au sein du Parlement européen.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Melušová, E. – Benčič, S. – Jamborová Lemay, D. (ed.): Brána jazykov k ľuďom otvorená II. La porte des langues s’ouvre aux hommes II. Ianua ad Linguas Hominesque Reserata II. Paris : Asiathèque – Maison des Langues du Monde, 2009, s. 379 – 390. ISBN 978-2-91525596

Les petits mots structurateurs du discours en ligne. [Slová, ktoré štrukturujú online diskurz.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Tkáčiková, E. (ed.): Philologia XIX. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 11 – 15. ISBN 978-80-223-2605-6

Études interculturelles dans la formation des enseignants : expérience ISTEPEC. [Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov : skúsenosť ISTEPEC.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta linguistica 7. Language for Specific Purposes and Intercultural Communication. Vol. 1. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 69 – 74. ISBN 978-80-8083-791-4

Niektoré prostriedky ekonomizácie vyjadrenia pri simultánnom tlmočení.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Krnová, K. (vedec. red.): Mladá veda 2009 : humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 62 – 68. ISBN 978-80-8083-859-1

Pour une pragmatique de l’écriture interactive en ligne : le statut de l’énoncé dans le tchat. [K pragmatike interaktívneho písania online : štatút chatovej výpovede.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Havu, E. (ed.): La langue en contexte. Actes du colloque « Représentations du sens linguistique IV », Helsinki 28 – 30 mai 2008. Tome LXXVIII. Helsinki : Société Néophilologique, 2009, s. 199 – 211. ISBN 978-951-9040-34-9

Sur les valeurs de « dať » en tant que verbe support en slovaque. [O významoch slovesa „dať“ ako kategoriálneho slovesa v slovenčine.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy“ 26. – 27. marca 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 134 – 139. ISBN 978-80-8083-858-4

Viacjazyčná jazykovedná terminológia : slovenčina a románske jazyky.

Autori: Chovancová, Katarína - Křečková, Vlasta
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Cíbiková, I. (ed.): Terminologické fórum II. Socio-terminológia, textová a prekladová terminológia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. 12. 2008 Trenčín. [CD-ROM.] Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2009, s. 1 – 6. ISBN 978-80-8075-375-7

Tolérance (des différences, purisme et politique linguistique en Slovaquie et en France

Autori: Chovancová, Katarína - Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Sens public, 3, 2008. <http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=401>

Interculturalité en tant que "valeur ajoutée" dans le processus éducatif

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Enseigner l'Europe - Učiť o Európe. Nitra: Enigma. S. 193-214. ISBN978-80-89132-585-4

Les discussions sur Internet : énonciation et graphie [Internetové diskusie: akt prehovoru a spôsob jeho zápisu].

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. 114 s. ISBN: 978-80-8083-627-6.

Ilot textuel et d'autres formes de la presentation du discours autre dans un corpus de textes de presse.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Verbum Analecta Neolatina. Piliscaba : Akadémiai Kiado, 2008. - ISSN 1585-079X. - Roč. X., č. 2 (december 2008), s. 365-374.

Označovanie a fungovanie nadvetných kontextových jednotiek na odstupňovanie textu v komunikátoch neliterárneho charakteru.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, A. (ed.): Od textu k prekladu III. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 72 – 82. ISBN 978-80-7374-089-4

Nouvelles façons d’écrire en ligne. [Nové spôsoby písania online.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Tkáčiková, E. (ed.): Universitas Comeniana Philologia XVIII. Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, s. 33 – 39. ISBN 978-80-223-2429-8

Európa v škole – Enseigner l’Europe. Dvojjazyčné vydanie.

Autori: Chovancová, Katarína - Rouet, Gilles
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Nitra : Enigma, 2008. 424 s. ISBN 978-80-89132-58-4

Les échanges universitaires en tant que cadres de la sensibilisation interculturelle

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Enseigner l'Europe - To Teach Europe - Učiť o Európe. Banská Bystrica: FHV UMB. S. 71-77. ISBN 978-80-8083-492-0

Dva nástroje dištančného vzdelávania vo vyučovaní jazykov a kultúr.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Ligas, Š. (ed.): E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP. Zborník príspevkov z workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007, s. 34 – 38. ISBN 978-80-8083-410-4

Enseigner l’Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe. Actes du colloque international Banská Bystrica 13 – 14 septembre 2007. [CD-ROM.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra románskych štúdií, 2007. 234 s. ISBN 978-80-8083-459-3

Enseigner l’Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe. Actes du colloque international Banská Bystrica 13 – 14 septembre 2007. 2. doplnené vydanie.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra románskych štúdií, 2007. 245 s. ISBN 978-80-8083-492-0

Le dictionnaire bilingue slovaque-français et/ou français-slovaque : publics et besoins. [Bilingválne slovensko-francúzske a/alebo francúzsko-slovenské slovníky : používatelia a ich potreby.]

Autori: Chovancová, Katarína - Křečková, Vlasta - Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Szende, T. (ed.): Le français dans les dictionnaires bilingues. Paris : Honoré Champion Éditeur, 2006, s. 387 – 400. ISBN 2-7453-1503-X

La ponctuation dans les dialogues sur Internet

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Etudes françaises en Slovaquie X. Prešov: FF PU. S.18-37. ISBN 80-89132-32-4

Vers une théorisation de la distinction entre l'oral et l'écrit

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Verbum, VIII, 2006. Budapest: Akadémiai Kiadó. S. 163-169. ISSB 1585 079X

Problém písomnosti a ústnosti v synchrónnej počítačovo sprostredkovanej komunikácii.

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Čulenová, E. – Nosková, I. (ed.): Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 182 – 185. ISBN 80-8083-184-X

La ponctuation dans les dialogues sur Internet [Interpunkcia v internetových dialógoch.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Études françaises en Slovaquie : colloque international d’études françaises. Bratislava : Institut français de Bratislava, 2005, s. 18 – 37. ISBN 80-89132-32-4

Sur la théâtralité de la conversation électronique

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Echanges: créer, interpréter, traduire, enseigner. Lask: LEKSEM. S. 177-183. ISBN 83-920286-4-3

Qui parle à qui dans le tchat : le cadre participatif des échanges sur Internet. [Kto s kým v čete hovorí?]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Zábojníková, H. a kol. (ed.): Études françaises en Slovaquie : colloque international d’études françaises. Volume IX. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004, s. 15 – 24. ISBN 80-89132-28-6

Le dispositif énonciatif dans les discussions sur Internet. [Výpovedné prostriedky v internetových diskusiách.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Butašová, A. a kol. (ed.): Colloque international d´études françaises. Colloque international de traductologie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, s. 83 – 92. ISBN 80-969175-8-7

Bilingválne slovníky (slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské) : súčasný stav, používatelia a ich potreby.

Autori: Chovancová, Katarína - Zázrivcová, Monika
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, A. (ed.) Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2004, s. 111 – 115. ISBN 80-8055-886-8

Communication médiée par ordinateur : problèmes de définition. [Počítačovo sprostredkovaná komunikácia : ako ju definovať.]

Autori: Chovancová, Katarína
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Actes du 8e séminaire international d´études doctorales, Prešov 5 – 7 février 2004. Bratislava : Institut français de Bratislava, 2004, s. 179 – 182. ISBN 80-969277-2-8

Kontaktný formulár

=