doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 126 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5126
Email: katarina.klimova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

1998 - Mgr. - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: moderná neslovanská filológia, špecializácia: taliansky jazyk a literatúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia: anglický jazyk a kultúra

2001 - Mgr. - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, odbor: medzinárodné vzťahy a diplomacia    

2008 - PhD. - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín špecializácia: romanistika (taliansky jazyk)

2006 - 2008 - Pedagogická fakulta UMB - doplnkové pedagogické štúdium – učiteľstvo odborných predmetov

 

Študijné a prednáškové pobyty

2003 - študijný pobyt, Univerzita La Sapienza, Rím

2006 - letný kurz španielskeho jazyka – Univerzita v Barcelone, Španielsko

2009 - študijný pobyt, Univerzita La Sapienza, Rím

2008 - pozvaná prednáška, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava

seminár na tému: Didattica dell’Italiano contemporaneo

2011 - pozvaná prednáška, CEFIS, asociácia učiteľov talianskeho jazyka

seminári na tému La norma in movimento. Quale Italiano insegnare?

2006 - 2012 - prednáškové pobyty v rámci programu Erasmus (Teaching mobility)

 

Pedagogická činnosť:

- pedagogická profilácia: talianska lingvistika (morfosyntax, textová lingvistika), interkultúrna komunikácia, odborný preklad, konzekutívne tlmočenie

- vedenie a oponovanie diplomových prác a rigoróznych prác so zameraním na odborný preklad a komparatívnu lingvistiku, vedenie prác ŠVOUČ

 

Vedecko-výskumná činnosť: 

vedecko výskumná činnosť zameraná nakomparatívno-kontrastívnu analýzu slovenského a talianskeho jazyka, problematiku jazykovej realizácie kategórie aspektu v SJ a TJ, textovú lingvistiku, odborný preklad a interkultúrnu komunikáciu

Kontaktný formulár

=