doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
327

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 327
Telefón: 048 446 7327
Email: katarina.kostialova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Katarína Koštialová ukončila etnológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde absolvovala aj rigorózne a doktorandské štúdium. Od roku 2000 pracuje na Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií, teraz Katedre sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vysokoškolská učiteľka.

Oblasti odborného záujmu: urbánna etnológia so zameraním na sociálnu a kultúrnu diverzitu, profesijné skupiny, kultúrne dedičstvo,tradičnú ľudovú kultúru,  socionormatívnu kultúru, folklór,  folklorizmus a ich prejavy. Je spoluriešiteľkou viacerých projektov európskych rámcových programov; projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov, domácich výskumných projektov Vega, Kega, APVV, MVTS, Horizon 2020.

 

Katarína Koštialová: Ethnologist.

Research interests: Urban studies, Socio-cultural diversity, Cultural heritage, Folklore.

Co-researcher of several projects (FP5, FP6, FP7); Slovak research projects Vega, KEGA, MVTS, APVV, Horizon 2020.