Vedecko-výskumná činnosť, projekty

 

Zahraničné projekty

 • 5RP EÚ (EGG) EÚ SERD – 2002 – 000333 Gender and Governance: The Civic and Political Participation of women in the EU Candidate Countries, spoluriešiteľka, 2002-2005
 • 6RP EÚ (SUS.DIV)  CIT-3-CT-2005-513438  Network of Excellence. Sustainable Development in a Diverse World, spoluriešiteľka, 2005-2011
 • 7RP EÚ GENDERA  FP7-SiS-2009-2.444499 Gender Debate in the European Research Area,  spoluriešiteľka, 2009-2012
 • ETNOFOLK 3CE296P4 Central Europe Programme project.  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe, spoluriešiteľka, 2011-2014
 • 7RP EÚ genPORT FP321485  An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science, spoluriešiteľka, 2013-2017 
 • MOBILE IDENTITIES Z-14-109/0001-00 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS Directorate B : Immigration and Asylum Unit B4 : Financial support - Immigration and Asylum Identities: Migration and Integration in Transnational Communities  EUROPEAN COMMISSION Mobilite, spoluriešiteľka, 2014-2015 
 • HORIZON 2020 Call - The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe (H2020-YOUNG-2014/2015) spoluriešiteľka, 2016-2020 

Domáce projekty

 • VEGA 1/4546/07 Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí, vedúca riešiteľka
 • KEGA3/5007/07 Slovensko – multikultúrne a multietnické kontexty, zástupkyňa riešiteľky
 • MVTS  513438/07 Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy, odporúčania)spoluriešiteľka
 • VEGA 10738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoj, zástupkyňa riešiteľky 
 • VEGA 1/0655/15 Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity, zástupkyňa riešiteľky 
 • VEGA 1/0074/16 Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva, vedúca riešiteľka
 • APVV 16/0074/16) Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka, spoluriešiteľka