Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40

P.O.BOX 263
974 01 Banská Bystrica

tel. č.: +421 48 446 7111
ff.sekretariat@umb.sk
Vyhľadávanie zamestnancov