Témy záverečných prác 2022/2023

 V AR 2022/2023 vediem v ŠP anglický jazyk a kultúra jednu DP a dve BP (denné štúdium):

 • DP – Komentovaný preklad umeleckého textu podľa vlastného výberu (obsadené - JS)
 • BP – 
 • BP – 

 


 Témy na výber  

 Reflexia rozhodovacieho procesu

 • Komentovaný preklad neumeleckého textu podľa vlastného výberu*
 • Risk management and post-editing competence. Komentovaný preklad odborného textu.
 • Komentovaný preklad literárneho textu podľa vlastného výberu*

 Intersemiotický preklad

 • Analýza intersemiotického prekladu vybraného diela (filmová adaptácia románu/videohry/mangy → analýza adaptačných posunov)
 • Filmová adaptácia románu I am Legend (analýza adaptačných posunov medzi románom z roku 1954 a rovnomenným filmom z roku 2007)
 • 13 Reasons Why. Komparatívna analýza televízneho seriálu a literárnej predlohy (diplomová práca)

✣ Reflexia prekladu

 • Kritika prekladu (študent si sám vyberie dielo na analýzu; kritika prekladu ≠ hľadanie chýb → najprv si naštudujte monografiu Mateja Laša) 
 • Michael White: Rozhovory s Newtonom (kritika prekladu s akcentom na výrazové kvality textu a ekvivalenciu v rovine štýlu, východiskom pre analýzu bude Mikova výrazová sústava)
 • Analýza ruských titulkov k americkému animovanému seriálu Castlevania (len pre študentov s kombináciou AjRj)

 

Štyri pravidlá pre výber témy ZP 

1) Téma záverečnej práce by v prvom rade mala zodpovedať záujmom študenta,

2) K téme záverečnej práce by mali byť dostupné zdroje,

3) Študent by mal zvážiť, či je schopný tú-ktorú tému spracovať na adekvátnej úrovni,

4) Téma musí byť presne vymedzená.

 


*Min. rozsah východiskového textu v BP: 20 – 25 NS, jazyk práce: slovenský, študent si vyberá text, ktorý dosiaľ nebol preložený

Okrem nasledujúcich diel: Sviňa, Trhlina, Death Note

 

 

Ak chcete prácu písať u mňa, tak mi najprv napíšte na lukas.bendik@umb.sk a informujte sa, či mám voľné miesto.