Špecializácia 1-6 - Ľadový hokej

Materiál na samoštúdium:

SZLH Trenersky MANUAL_Coach 21 century

Manuál pre rozvoj hráčov 21. storočia na klubovej úrovni

Nechajte nás hrať sa

 

Harmonogram vyucby specializacie_ZS_2020_2021_Do oznamov

 

 JEDNOTLIVÉ ŠPECIALIZÁCIE:

Hlavný garant špecializácie ľadový hokej na KTVŠ FF UMB = doc. Šťastný

denné štúdium:
- Špecializácia ľadový hokej 1 a 2 = Dr. Opáth

- Špecializácia ľadový hokej 3 a 4 = Dr. Opáth

- Špecializácia ľadový hokej 5 a 6 = Dr. Opáth

externé štúdium:

- Špecializácia ľadový hokej 1 až 6 = doc. Šťastný

Kontaktný formulár

=