Špecializácia ľadový hokej

JEDNOTLIVÉ ŠPECIALIZÁCIE:

Hlavný garant špecializácie ľadový hokej na KTVŠ FF UMB = doc. Šťastný

denné štúdium:
- Špecializácia ľadový hokej 1 a 2 = Dr. Opáth

- Špecializácia ľadový hokej 3 a 4 = Dr. Opáth

- Špecializácia ľadový hokej 5 a 6 = Dr. Opáth

externé štúdium:

- Špecializácia ľadový hokej 1 až 6 = doc. Šťastný

 

 

Kontaktný formulár

=