Odborná prax_EXTERNÍ ŠTUDENTI

Študenti externého štúdia (Bc. aj Mgr.)  majú v súlade s odporúčaným študijným plánom absolvovať odbornú prax, to znamená, že máte absolvovať 75 hodín prekladu a/alebo tlmočenia (prípadne kombináciu) v praxi, t. j. buď vyhotoviť preklady a korektúry pre nejakú firmu, alebo ísť pre nejakú agentúru resp. firmu tlmočiť. Existuje aj možnosť absolvovať prax v Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti, ktorú prevádzkuje naša Katedra anglistiky a amerikanistiky pod vedením Dr. Bachledovej. Ak by ste mali záujem absolvovať prax cez našu spoločnosť, oslovte prosím Dr. Bachledovú. Dôležité: študenti, ktorí absolvujú prax cez Prekladateľskú a tlmočnícku spoločnosť, nepodpisujú Dohodu, v závere praxe odovzdávajú iba Protokol podpísaný Dr. Bachledovou.

 

Absolvovanú prax potom musíte vykázať - znamená to, že mi budete musieť odovzdať dva dokumenty - Dohodu o vykonávaní praxe a Protokol o vykonaní praxe. Dohodu musíte mať podpísanú ešte pred samotným vykonávaním praxe; musí byť podpísaná predstaviteľom spoločnosti, pre ktorú budete pracovať a dekanom našej fakulty. Postupuje sa tak, že si vyberiete firmu, pre ktorú prax budete vykonávať (môže ich byť aj viacero, len s každou z nich musíte mať podpísanú dohodu zvlášť), dáte kompetentnej osobe podpísať dohodu a potom tú podpísanú dohodu donesiete mne, ja ju dám podpísať pánovi dekanovi (nemusíte za nim chodiť Vy) a uložím si ju. Po absolvovaní predpísaného počtu hodín praxe vyplníte protokol, dáte ho podpísať kompetentnej osobe v spoločnosti, pre ktorú budete pracovať a donesiete mi ho (Dohodu teda donesiete pred začatím vykonávania praxe, Protokol po jej ukončení). Prax musíte mať absolvovanú do konca výučbovej časti zimného semestra 2019/2020 a ešte pred začatím skúškového obdobia musím mať skompletizovanú Vašu dokumentáciu k odbornej praxi - t. j. musím mať Vašu Dohodu aj Protokol o absolvovaní praxe. Následne Vám zapíšem do AISu hodnotenie.

 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok mi pokojne napíšte mail alebo si so mnou dohodnite osobnú konzultáciu.

 

Dohoda o vykonávaní praxe

 

Protokol o vykonaní praxe