Náhradný termín - 1. a 2. previerka 23. 4. 2020 9.00

V texte nasledujú dve previerky, vyberte si tú, ktorú ste nepísali. Toto je náhradný termín. Prvú previerku môžete napísať na počítači a poslať mi ju, prípadne ju môžete napísať čitateľne rukou, odfotografovať ju a poslať mi.

Druhú previerku napíšte rukou, odfotografujte ju a pošlite mi ju.

 

Fonetická transkripcia, 1. previerka, náhradný termín 23. 4. 2020      Čas poslania previerky: 9.55 hod.

Meno:                                                                                                Počet bodov: 10

1. Interpretuje (vysvetlite) vetu: (5 b)

„Napísaný text je iba podklad pre hovorený prejav aj vtedy, keď je to text, ktorý sa má doslovne

čítať.“ (Pravidlá slovenskej výslovnosti)

Pri hodnotení bude dôležité vhodné použitie odbornej lexiky týkajúcej sa danej témy a poznatkov z textov, ktoré boli preberané na seminári.

 

2. V čom sa odlišuje názor Á. Kráľa a S. Ondrejoviča v polemike o intonácii? (3 b)

 

3. Uveďte, ktorý výslovnostný štýl sa využíva: (2 b)

- vo výučbe na vysokej škole:

- v televíznom spravodajstve:

- v súkromnom rozhovore:

 

Fonetická transkripcia, 2. previerka, náhradný termín 23. 4. 2020   Čas poslania previerky: 9.40 hod.

Meno:                                                                 Počet bodov: 10

1. Urobte fonetickú transkripciu textu: (8 b)

Komunikujeme spolu. Tí, ktorí boli v kontakte s chorými, sa môžu rozprávať napríklad tak, že sedia na druhej strane stola. Stôl je dobrá vzdialenosť. Ani v škole sme nemuseli prerušiť výučbu, len sme ju zmenili na bezkontaktnú. A to musel prísť koronavírus, aby nám to zišlo na um. Toto je ideálna doba, aby sme komunikovali možno viac než predtým.

A starší ľudia by teraz mali byť stále doma, alebo sa môžu ísť von prejsť so psom?

 

2. Napíšte príklad na znelostnú asimiláciu na hranici slov: (2 b)

znelá hláska stráca znelosť:

neznelá hláska nadobúda znelosť:

Kontaktný formulár

=