Vetné modely

Vetné modely – základná (východisková)  verzia modelov

(Spracované podľa: Nižníková, Jolana: Vetné modely v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2001.)

Veta

GŠVM

SŠVM

Učiteľ povedal rodičom pravdu o deťoch.

Sn – VF – Sa – (Sd) – (o Sl)

AG – činnostné sl./hovorenie – OBJ – (PAC) – (PAC)

Matka uložila dieťa.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť - PAC

Otec robí fotografie v tmavej komore.

Sn – VF – Sa – ADV

AG – akčné sl./činnosť – OBJ – okolnosť

 

Maliar maľuje obraz.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť –

 OBJ

Dieťa rozosmialo rodičov.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť –

 PAC

Študent robí skúšku.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť –

 OBJ

Sestra robí v banke.

Sn – VF – ADV

AG – akčné sl./činnosť – okolnosť

Rodičia pracujú duševne.

Sn – VF – ADV

AG – akčné sl./činnosť – okolnosť

Vedúci vytvoril nepríjemnú atmosféru.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Učiteľka opravila úlohy.

Sn – VF – Sa

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Prepracoval sa k jadru problému.

Sn – VF – k Sd

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Dopracoval sa k vlastnému názoru.

Sn – VF – k Sd

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Nedopracovali sme sa k nijakému výsledku.

Sn – VF – k Sd

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Pracujte!

Sn – VF

AG – akčné sl./činnosť

Deti sa hrajú.

Sn – VF

AG – akčné sl./činnosť

Človek spí.

Sn – VF

AG – akčné sl./činnosť

Vojaci bojovali s nepriateľom.

Sn – VF – s Si

AG – akčné sl./činnosť – PAC

Borili sa s prekážkami.

Sn – VF – s Si

AG – akčné sl./činnosť – OBJ

Bili sa s presilou o každú piaď zeme.

Sn – VF – s Si – o Sa

AG – akčné sl./činnosť – PAC  – OBJ    

Sauna mi robí zle.

Sn – VF – Sd – ADV

PROC – procesné sl. – PAC – spôsob

Byť v centre pozornosti mu robí problémy.

INF – VF – Sd

PROC – procesné sl. – PAC

Film z nej urobil bohyňu.

Sn – VF – Sa – z Sg

PROC – procesné sl. – PAC – PAC

Ulice tvoria hviezdicu.

Sn – VF – Sa     

STAT – statické sl. – OBJ

Šaty nerobia človeka.

Sn – VF – Sa     

STAT – statické sl. – PAC

Časti vytvárajú celok.

Sn – VF – Sa     

STAT – statické sl. – OBJ

Voda tvorí súčasť mlieka.

Sn – VF – Sa     

STAT – statické sl. – OBJ

Váš syn sa bije. (je bitkár)

Sn – VF

STAT – statické sl.

Otec pracuje.  (je zamestnaný)

Sn – VF

STAT – statické sl.

Drevo horí.  (je horľavé)

Sn – VF

STAT – statické sl.

 

Veta

GŠVM

SŠVM

Povedal to po anglicky.

Sn – VF – Sa – ADV   

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ – okolnosť

Hovoril mi to veľmi dôrazne.

Sn – VF –  Sa – Sd –ADV

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ – PAC – okolnosť

Otec to povedal nazlostene.

Sn – VF – Sa – ADV

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ – okolnosť

Autor besedoval so študentmi o svojej knihe.

Sn – VF – s Si – o Sl

AG – akčné sl./hovorenie – PAC – OBJ

S priateľom som debatovala o všeličom.

Sn – VF – s Si – o Sl

AG – akčné sl./hovorenie – PAC – OBJ

Diskutovali sme so šéfkou o problémoch.

Sn – VF – s Si – o Sl

AG – akčné sl./hovorenie – PAC – OBJ

Rodičia mi zakázali futbal.

Sn – VF – Sa – Sd

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ – PAC

Prikázali mi, aby som mlčal.

Sn – VF – Vv – Sd

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ – PAC

Klamal som o svojom prospechu.

Sn – VF – o Sl

AG – akčné sl./hovorenie – OBJ

Otec nadával na vládu.

Sn – VF – na Sa

AG – akčné sl./hovorenie – PAC

Chlapec žaloval na spolužiakov.

Sn – VF – na Sa

AG – akčné sl./hovorenie – PAC

Nehovorím po anglicky.

Sn – VF – ADV

PROC – procesné sl./schopnosť – spôsob  

Anka hovorí dvoma svetovými jazykmi.

Sn – VF – ADV

PROC – procesné sl./schopnosť – spôsob  

Môj muž len hovorí a hovorí.  (vlastnosť – rád rozpráva)

Sn – VF

STAT – statické sl.

Ten chlapec koktá. (je koktavý)

Sn – VF

STAT – statické sl.

Ten rúž kričí. (je výrazný)

Sn – VF

STAT – statické sl.

Sestra sa bojí psov.

Sn – VF – Sg

PROC – procesné s. – PAC

Deti sa radovali z darčekov.

Sn – VF – z Sg

AG – akčné sl. – OBJ

Zahanbil ma pred deťmi.

Sn – VF – Sa – pred Si

AG – akčné sl. – PAC – PAC

Veta

GŠVM

SŠVM

Šteniatka nás rozveselili svojou ťarbavosťou.

Sn – VF – Sa –  Si

AG – akčné sl. – PAC – OBJ

Závidím ti tvoju odvahu.

Sn – VF – Sa – Sd

PROC – procesné sl./prežívanie pocitu – OBJ – PAC

     

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=