prof. Massimo Arcangeli, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny po dohode so študentami.

Kde ma nájdete

prof. Massimo Arcangeli, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 126 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5126
Email: massimo.arcangeli@umb.sk

Profesijná charakteristika

- garant študijného programu Taliansky jazyk a kultúra FHV UMB - odbor tlmočníctvo prekladateľstvo

- za dosiahnuté akademické úspechy a intenzívnu vedeckú činnosť bol v roku 2012 zaradený do Who’s Who in the World, zväzok 2000 Oustanding Intellectuals of th 21st Century (2012) v International Biographical Centre Cambridge a do International Dictionary of Professionals (2012)  - International Biographical Association

- autor približne 300 príspevkov (v tlači alebo on line), z ktorých je 8 monografií. Posledné monografie: Il linguaggio pubblicitario (Jazky reklamy), Rím, Carocci, 2008; Il Medioevo alle porte (Stredovek predo dvermi), Macerata Liberilibri, 2009; Itabolario. L’Italia unitaria in 150 parole (Itabolario. Zjednotené Taliansko 150 slovami), Rím, Carocci, 2011; Cercasi Dante disperatamente. L’italiano alla deriva , Rím, Carocci, 2012. 

Vzdelanie

1987 - Filozoficka fakulta Univerzita „La Sapienza”, Rím, odbor: moderná filológia

1996 - PhD. - Università statale di Milano, odbor: Taliansky jazyk a literatúra, (Jazyk a štýl v diele Zamilovaný Roland od Mattea Mariu Boiarda)

2005  - profesor v odbore Talianska lingvistika

 

Pedagogická činnosť

súčasný taliansky jazyk, sociolingvistika súčasnej taliančiny (jazyk mládeže, jazyk reklamy, atď.); syntax talianskeho jazyka, jazyk verejnej správy a politiky, štylistika písomného prejavu

 

Vedecko-výskumná činnosť

Hlavnou oblasťou vedecko-výskumného záujmu sú: talianska literatúra posledných dvoch storočí; sociolingvistika súčasnej taliančiny (jazyk mládeže, jazyk reklamy, jazyk verejnej správy a politiky, atď.); kultúrne a sociálne systémy v globálnej ére so zameraním na problémy identity, otázky migrácie, multikulturalizmu, staré talianske nárečia (volgari italiani) od severu na juh Apeninského polostrova; lexikografická tradícia a latinsko-nárečové stredoveké a humanistické glosáre. 

Iné:

- vydavateľstvo Aracne (Rím): zodpovedný za edíciu učebníc venovaných rôznym oblastiam všeobecnej a talianskej lingvistiky

- vydavateľstvo Bulzoni (Rím): zodpovedný za vydávanie ročenky pre súčasný taliansky jazyk (LId’O. Lingua Italiana d´Oggi)

- vydavateľstvo Bonacci (Rím): zodpovedný za edíciu venovanú jazykovede, histórii talianskeho jazyka a talianskej literatúre

- spolupráca s Inštitútom talianskej encyklopédie Treccani

- spolupráca s rádiami a verejnoprávnou televíziou

- vedeckým riaditeľom s celosvetovou pôsobnosťou pre projekt jazykovej certifikácie PLIDA, ktorú realizuje Spoločnosť Dante Alighieri (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

- riaditeľ Komisie pre taliansky jazyk (Osservatorio della Lingua Italiana) pre vydavateľstvo Zanichelli

 

Prednáškové pobyty

Zo zahraničných prednáškových pobytov možno uviesť napr.: Carlos Paz (1998), Toronto (2005), New York (2005), Augsburg (2005, 2009), Malta (2005, 2008), Dillí (2006), Locarno (2006), Grenoble (2007, 2009), Lione (2007, 2009), Bratislava (2008, 2011, 2012), Bern (2008), Princeton (2009), Viedeň (2009), Heidelberg (2009), Poznaň (2010) Tunis (2010), Thessaloniki (2010), Štokholm (2010), Mariupol (2011), Lausanne (2011), Berlín (2011, 2012), Praha (2011), Mexico City (2011), Kodaň (2012), Brusel (2012).

 

 

Kontaktný formulár

=