Denné štúdium

Milí študenti,

 

po intenzívnej teoretickej príprave teraz prechádzame k ďalšiemu kroku, a tým je praktické uplatnenie Vašich vedomostí. Okrem intenzívneho tlmočníckeho tréningu Vás v prvom roku Mgr. štúdia čaká aj intenzívny tréning odborného prekladu.

 

Predmet PREKLAD ODBORNÝCH TEXTOV je súčasťou tzv. INTEGROVANÉHO MODELU VYUČOVANIA ODBORNÉHO PREKLADU (Zuzana Angelovičová, 2013), ktorý pozostáva zo štyroch komponentov:

 

-          Individuálna práca

-          Tímová práca

-          CAT nástroje

-          Reálna prax v Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB

 

Zimný semester

-          Individuálny preklad

-          Prekladateľský softvér – základy

Letný semester

-          Projektový cyklus

-          Prekladateľský softvér – pokročilý

-          Tímová práca

-          Riešenie krízových situácií

 

Súčasťou štúdia PaT na UMB je aj povinná prekladateľská a/alebo tlmočnícka prax. Prekladateľská a tlmočnícka spoločnosť vznikla preto, aby sme študentom poskytli možnosť praxe pre skutočných klientov so spätnou väzbou (každý preklad je po praktikantoch revidovaný profesionálom a podlieha kontrole kvality). Študenti si týmto spôsobom vytvoria portfólio vyhotovených prekladov a absolvovaných tlmočení, vďaka čomu na trh práce vstupujú s obrovskou konkurenčnou výhodou oproti „čerstvým“ prekladateľom, ktorí ešte nikdy skutočne nepracovali. Okrem toho, že sú vďaka praxi atraktívnejší pre potenciálnych zamestnávateľov, vedia pracovať aj v projektovom cykle, riešiť krízové situácie a majú technické zručnosti na pokročilej úrovni.

 

Cieľom tohto modelu výučby je nielen čo najlepšie vybaviť absolventov do pracovného života, ale aj zvyšovať povedomie o profesionálnej a morálnej zodpovednosti prekladateľov, a tým prispievať k eliminácii subštandardných prekladov .

 

Štylistika:

 

DVOJICE A INÉ ZOSKUPENIA ŠTUDENTOV, KTORÉ AKO DOMÁCU ÚLOHU ODOVZDAJÚ ABSOLÚTNE IDENTICKÉ TEXTY, BONUSOVÉ BODY NEDOSTANÚ (Ak sa bude situácia opakovať, prípady plagiátorstva sa budú riešiť prostredníctvom disciplinárnej komisie.)

 

Pre študentov na Erazme:

 

Študenti 1. ročníka Mgr., ktorí sú na Erazme, sú povinní zapojiť sa do aktivít v rámci predmetu Preklad vedeckých a technických textov, pretože predmet je hodnotený na základe tímovej práce v projektoch počas semestra. V opačnom prípade by museli predmet opakovať.