Prekladateľská a tlmočnícka prax v LCT

Ak praxujete inde ako v LCT, pokračujte na stránku koordinátorky praxe na KAA, Dr. Ľubice Pliešovskej.

 

Update 14/4/2020

Ak ste praxovali v LCT, dohodu nepotrebujete.
Vyplnený protokol pošlite mailom mne: marianna.bachledova@umb.sk. Súbor pomenujte MenoPriezvisko_protokol.
 
Ako ho vypĺňate:
Názov inštitúcie:
LCT o. z.
Termín vykonávania: [tak, aby bol v termíne, keď máte v AIS-e zapísaný predmet prax]
Adresa inštitúcie:
LCT – lingua, communicatio, translatio
Šalgotarjánska 1, 974 04 Banská Bystrica
Rozsah:
  1. uveďte číslo projektu (napr. LCT 05 01 2019)
  2. počet normostrán prepočítaný na počet hodín
Koeficienty na prepočet NS na hodiny
preklad do SJ počet normostrán x 1,5 = počet hodín
preklad do cudzieho jazyka počet normostrán x 2 = počet hodín
editing/korektúra 1 NS = 0,75 h (2 NS = 1,5 h)
tlmočenie počet hodín x 2 (1 + 1h prípravy)

 

Tým, ktorí praxovali v LCT, potvrdí protokol Dr. Marianna Bachledová alebo Dr. Matej Laš (projektoví manažéri).

 

Všetky informácie nájdete v tomto dokumente.