Študentská vedecká aktivita

Milé študentstvo,

každý rok máte možnosť zúčastniť sa študentskej vedeckej aktivity (ŠVA). Ak máte nápad na tému, oslovte vybraného vyučujúceho, či by mohol vašu ŠVA viesť, témy vypísané vyučujúcimi čoskoro zverejníme.

Pokyny

  • rozsah práce 8 – 15 normostrán (normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)
  • podanie prihlášky do 28. 02. 2019
  • odovzdanie práce v 3 zviazaných exemplároch + 1x abstrakt (termín na rok 2021 sa upresní)

Katedrové kolo ŠVA na KAA sa koná dňa (termín na rok 2021 sa upresní)

Literárna sekcia:
Sekcia lingvistiky, didaktiky a translatológie:

Detailné informácie, smernica, vzory a tlačivá (vrátane prihlášky) nájdete tu.