Pokyny pre študentov na Erasme a pre repetentov

ERASMUS

 

1. Prostredníctvom študijného oddelenia požiadam o individuálny študijný plán (IŠP).

2. Navštívim s ním každého vyučujúceho, ktorému som sa zapísal na hodiny v semestri, keď tu nebudem.

3. Vyučujúci mi povie, aké má požiadavky na absolvovanie predmetu a podpíše mi IŠP.

4. Na konci semestra sa vyučujúcemu pripomeniem, že som (bol) na Erasme a v skúškovom období si splním svoje študijné povinnosti, ktoré mám napriek tomu, že som na Erasme. Úlohou vyučujúceho nie je zháňať ma, aby mi pripomenul, že mám skúšku.

 

OPAKOVANIE PREDMETU

 

1. Na začiatku semestra navštívim vyučujúceho (napíšem mu) a zistím si, či musím chodiť na semináre/prednášky.

2. Ak nemusím chodiť na prednášky, venujem sa priebežne samoštúdiu, pretože keď štúdium tri mesiace ignorujem, bude sa mi ťažko učiť všetko naraz na skúšku. Pamäť je orgán a treba ho cvičiť, kto sa učí často, tomu sa učí ľahko (platí dvojnásobne, keď chcem byť tlmočník, pretože moja pamäť je môj pracovný nástroj a učiť sa budem musieť zakaždým, keď niekam pôjdem tlmočiť).

3. V skúškovom období si splním svoje študijné povinnosti. Úlohou vyučujúceho nie je zháňať ma, aby mi pripomenul, že mám skúšku.