Preklad dokumentov EÚ (externisti)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt european union

PREKLAD TEXTOV PRE EÚ

AR 2019/2020

ZIMNÝ SEMESTER

AJ-EXT

 

Prosím naštudovať manuál pre autorov európskych textov: Ako písať zrozumiteľne

 

Texty na preklad:

Climate Change

Kultúrne dedičstvo

Green Industry Innovation

Domáce násilie

Študentská mobilita

Audity -- pozor, úloha navyše. Text najskôr v slovenčine prepíšete tak, aby bol zrozumiteľný a jasný (preštylizujete, podelíte vety, atď.)

Social inclusion

Cezhraničná spolupráca

 

Tipy na terminologické zdroje:

www.linguee.com

https://sk.glosbe.com/en/sk

Európska legislatíva (zrkadlové jazykové verzie):

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk

 

Prosím zástupcu skupiny, aby vybrané texty podľa dohody zbieral a posielal mi ich na pracovný mail (marianna.bachledova@umb.sk) v jednom súbore.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovakia european union

 

ÚLOHY NA ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

 

(1) Záverečná argumentačná esej

Prosím, naštudujte si:

How to write an argumentative essay

Pokyny:

Vyberiete si jeden dokument EÚ a napíšete o ňom esej (predstaviť, pre, proti, záver). Napr. Istanbulský dohovor, Lisabonské zmluvy, ženevské dohovory, Dublinský dohovor...

Parametre:

Jazyk: SK

Rozsah: 2 NS

 

Termín odovzdania eseje (celá skupina v jednom balíku e-mailom):

 

(2) Záverečný preklad

Text na stiahnutie

Termín odovzdania záverečného prekladu: 15. 1. 2019

 

(3) Test z vedomostí o EÚ

Európska únia, vznik a chronológia vývoja https://europa.eu/european-union/about-eu_sk  http://www.europskaunia.sk/ 
Slovensko v Európskej únii https://europa.eu/european-union/about-eu_sk  http://www.europskaunia.sk/ 
Inštitúcie a orgány EÚ a ich funkcie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sk
Generálne riaditeľstvo európskej komisie pre preklad http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation/directorate-general-for-translation
Proces výberu prekladateľov pre EÚ http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/translate-for-europe/index_en.htm
Európska terminológia a databázy https://europa.eu/european-union/documents-publications/language-and-terminology_en
CAT nástroje v EÚ konzultujte www.crzp.sk, vzniklo o tom viacero dobrých prác
Ako udržať terminologickú konzistenciu http://epubs.surrey.ac.uk/286645/4/Rogers%202008%20Consistency%20in%20terminological%20choice%2024June08.pdf , https://www.ff.umb.sk/mbachledova2/odborny-preklad-1-mgr-denne-studium.html  (literatúra pre tento predmet), terminologická analýza PRED začatím prekladania, tímová práca s cloudom alebo servorou verziou CAT nástroja, nástroj Quality Assessment
Strojový preklad v EÚ https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Machine+Translation
Misused terms 1 s. 1 -- 20 https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION.pdf 
Misused terms 2 s. 21 -- 40 https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION.pdf 
Misused terms 3 s. 40 -- 59 https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION/EN_TERMINOLOGY_PUBLICATION.pdf 

 

Ďalšie povinné čítanie:

Technical translation -- Troubleshooting