Študentská vedecká aktivita

Študentská vedecká aktivita 2018

 

Milé študentstvo,

aktuálne termíny na každý rok nájdete na katedrovej stránke v záložke Študentská vedecká aktivita (ŠVA).

 

1. Vymyslíte si tému (môžete využiť aj svoju záverečnú prácu).
2. Oslovíte s ňou niektorého z vyučujúcich ako svojho konzultanta.
3. Do konca februára donesiete Dr. Bachledovej ako koordinátorke ŠVA pre KAA prihlášku (K019), ktorú nájdete v záloložke ŠVA na fakultnej stránke Veda a výskum.
3. Prečítate si všetky príslušné dokumenty zverejnené na stránke Referátu pre vedu a výskum a na základe kritérií zverejnených na vyššie uvedenom linku napíšete prácu (titulný list, formátovanie, úvod, metodika, výsledky...).
4. V príslušnom termíne onesiete hotovú prácu Dr. Bachledovej
5. V príslušnom termíne sa zúčastníte študentskej vedeckej konferencie, kde prednesiete svoj príspevok a obhájite svoju prácu.

 

Prečo ísť do toho?
- kredity navyše,
- plusové body do prihlášky na Erasmus,
- v laboratórnych podmienkach si nacvičíte obhajobu,
- víťažné práce budú publikované v elektronickom odbornom časopise Motus in Verbo.