Témy záverečných prác na výber

Všetky záverečné práce na AR 2020/2021 sú obsadené.

 

Milí študenti,

 

ak chcete písať prácu u mňa, môžete prísť aj s návrhom vlastnej témy (napíšte mi však najskôr mail na marianna.bachledova@umb.sk)

 

Témy na výber

 

Okruhy

A) Odborný preklad

 • Gilov sekvenčný model prekladu v praxi (rozbor procesu pri reálnom preklade)
 • CAT nástroje: riešenie technických problémov v praxi
 • Kritika prekladu (vlastný výber diela na kritiku, pozor: kritika je komplexné objektívne hodnotenie, nie hľadanie chýb): pozor, treba si určiť cieľ, analýza je metóda, nie cieľ (čo tým dosiahnete, že urobíte kritiku? na čo ste prišli?)
 • Systém testovania prekladateľov pomocou skúšobných prekladov (parametre)
 • Špecifiká prekladu textov z oblasti športového výskumu (prípadová štúdia)
 • Špecifiká prekladu textov z oblasti pedagogiky (prípadová štúdia)
 • Špecifická prekladu ekonomických a obchodných textov
 • Špecifiká prekladu PIL (príbalová informácia k lieku)
 • Jeden text, dva diskurzy (preklad diskurzu odborník -- odborník vs. odborník -- laik)
 • Analýza procesu prekladu pomocou think-aloud protokolov
 • Cudzojazyčná prezentácia vybraného slovenského podniku: prípadová štúdia. Analýza napr. stránky a FB komunikácie podniku, napr. reštaurácie, ktorý sa snaží osloviť aj zahraničných zákazníkov s cieľom vyhodnotiť profesionalitu komunikácie.

B) Umelecký preklad

 • Kritika prekladu (vlastný výber diela na kritiku, pozor: kritika je komplexné objektívne hodnotenie, nie hľadanie chýb)
 • Analýza doslovov k anglicky písanej beletrii preloženej po roku 1989 (autora podľa vlastného výberu, pred návrhom si treba dať urobiť rešerš)
 • V cudzom tele: Medzi prekladom a redakciou (analýza a typológia redaktorských zásahov v zbierke poviedok)
 • Pán Bowling si kupuje noviny: Medzi prekladom a redakciou (ide o detektívku z 40. rokov)
 • Diela Stephena Kinga v slovenskom preklade (študent sám upresní, či sa chce zamerať na recepciu a mapovať kto, kde, ako, kedy a prečo alebo robiť kritiku vybraného diela/analyzovať napr. štylistické problémy...) - REZERVOVANÉ
 • Jazykový úzus v amerických erotických románoch pre ženy (obsadené)
 • Prekladateľské problémy v románe Gentlemen and Players od Joan Harrisovej
 • Kritika prekladu románu Modroočko od Joan Harrisovej (p.s. nie je to rozprávka, pogooglite si)
 • Preklad lingvokulturém v románe Delie Owensovej Kde raky spievajú
 • Preklad lingvokulturém v románe Christy Lefteriovej Včelár z Aleppa
 • Prekladová literatúra tematizujúca LGBTI a jej recepcia na Slovensku (obsadené)
 • Náboženské prvky v románe Biskupovo tajomstvo a ich preklad do slovenčiny

C) Tlmočenie

 • Vplyv introvertnosti/extrovertnosti na expresivitu tlmočníka (OBSADENÉ)
 • Techniky ovládania stresu pri tlmočení (OBSADENÉ)
 • Krátka/dlhá dekaláž z pohľadu recipienta

D) Didaktika prekladu/tlmočenia

 • Interpretačné schopnosti u študentov prekladateľstva
 • Aptitude testing

E) Sociológia

 • Životný štýl prekladateľov
 • Tlmočníci a zdravie
 • Časový manažment u prekladateľov na voľnej nohe (OBSADENÉ)
 • Obraz prekladateľov v slovenských internetových médiách (rozhovory, zmienky v recenziách...)

F) Kultúra

 • Translingválny vývoj popkultúrnych mémov

 

 POZNÁMKA: Práce, kde nie je priamo nutné v praxi pracovať so slovenským textom, sa píšu v angličtine. Práce o kritike prekladu, redigovaní a pod. sa môžu písať aj v slovenčine.


V tomto linku nájdete pokyny a časový plán, ktorý sa pri písani záverečnej práce u mňa dodržiavajú.