Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Praktické stáže študentov a čerstvých absolventov programu ERASMUS+


Kde sa môže praktická stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Existujú tri rôzne možnosti pre mobilitu:

Stáž je súčasťou študijného programu , t. j. počíta sa do stupňa štúdia.

Stáž je dobrovoľná, t. j. nie je povinná pre stupeň štúdia.

Stáž čerstvých absolventov musí byť zrealizovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.