Visegrad Scholarship Program

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu).

Štipendiá sú vo výške 2 300 eur/semester, naviac prijímajúca organizácia získa 1 500 eur/semester.

VSP je určený pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Kosova), alebo štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na našej webovej stránke http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/.

Michal Pavlík
Public Relations Officer

 International Visegrad Fund
 Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava | Slovakia
 T: +421 259 203 811
 F: +421 259 203 805
 M: +421 948 270 926
 E: pavlik@visegradfund.org
 www.visegradfund.org
 www.visegradgroup.eu