Filozofická fakulta UMB a Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Potrebné infomácie k Vašej mobilite nájdete tu:  https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/ 

ID CODE                 SK BANSKA01

UMB PIC CODE      998462517

Inštitucionálna koordinátorka: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Fakultná koordinátorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Fakultná administrátorka: Mgr. Margaréta Krkošová, e-mail: margareta.krkosova@umb.sk

 

Podrobné informácie o mobilitách nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ .