Smernica o mobilitách na UMB pre Erasmus+

Smernica č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje podmienky a spôsob realizácie vysielaných mobilít jednotlivcov v rámci projektov 103 a 107 realizovaných v kľúčovej aktivite KA 1 programu Erasmus+. Ďalšie pravidlá sú stanovené Podmienkami ku grantu, ktoré podliehajú pravidelnej aktualizácii zo strany inštitucionálnej kancelárie v zmysle pokynov Národnej kancelárie Erasmus+.