Tlačivá AR 2020/2021 pre Erasmus+

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2020/2021 


Študijný pobyt 

Oznam

Prihláška na výberové konanie na študijné mobility v akademickom roku 2020/2021

Životopis (formulár) - Návod k vyplneniu

Predbežný študijný plán ( = VZOROVÉ VYPLNENIE = )

Podrobný rozpis kritérií: pozri Smernicu č. 4/2019 o mobilitách Erazmus+ na UMB

 • Tlačivá po schválení študiného pobytu
 • LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES:
 • Section to be completed BEFORE THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Section to be completed DURING THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Potvrdenie o dĺžke pobytu
 • Section to be completed AFTER THE MOBILITY (výpis známok vám vystaví prijímajúca univerzita na ich vlastnom tlačive)
 • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o štúdiu

Praktická stáž

Oznam

Prihláška na odbornú stáž v akademickom roku 2021/2021

Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie

Odborný program stáže 

Podrobný rozpis kritérií: pozri Smernicu č. 4/2019 o mobilitách Erazmus+ na UMB

 • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
 • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - pred mobilitou (slovenská verzia)
 • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - počas mobility (slovenská verzia)
 • Pracovný plán štáže (anglická verzia) - po mobilite (slovenská verzia)
 • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o stáži

Prednáškový pobyt 

Oznam

Prihláška (STA) - prednáškový pobyt v akademickom roku 2020/2021

Prihláška (STA + STT) - prednáškový pobyt kombinovaný s tvorbou kurikúl

Prihláška (STT) - staff week (k prihláške na Staff Week je potrebné doložiť aj oficiálny informačný list)

Podrobný rozpis kritérií: pozri Smernicu č. 4/2019 o mobilitách Erazmus+ na UMB

 • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program výučby - slovenská verzia
 • Program výučby - anglická verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Finančná zmluva so zamestnancom
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility
 • Správa so ZPC 

Administratívni pracovníci

Oznam

Prihláška (STT) (k prihláške na Staff Week je potrebné doložiť aj oficiálny informačný list)

Podrobný rozpis kritérií: pozri Smernicu č. 4/2019 o mobilitách Erazmus+ na UMB 

 • Tlačivá po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program školenia - anglická verzita
 • Program školenia - slovenská verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Finančná zmlua so zamestnancom
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobiliy
 • Správa so ZPC