Tlačivá AR 2021/2022 pre Erasmus+

Študijný pobyt

Prihlášku nájdete v prílohe.

Životopis a  Návod k vyplneniu

Predbežný študijný plán  a jeho VZOR na VYPLNENIE 

Podrobný rozpis kritérií 

 • Tlačivá po schválení študiného pobytu
 • LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES:
 • Section to be completed BEFORE THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Section to be completed DURING THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Potvrdenie o dĺžke pobytu
 • Section to be completed AFTER THE MOBILITY (výpis známok vám vystaví prijímajúca univerzita na ich vlastnom tlačive)
 • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o štúdiu

Praktická stáž

Prihlášku nájdete v prílohe.

Životopis  a  Návod na vyplnenie

Odborný program stáže 

Podrobný rozpis kritérií

 • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
 • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - pred mobilitou (slovenská verzia)
 • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - počas mobility (slovenská verzia)
 • Pracovný plán štáže (anglická verzia) - po mobilite (slovenská verzia)
 • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o stáži

Prednáškový pobyt 

Prihlášky nájdete v prílohe.

Prihláška (STA) - prednáškový pobyt 

Prihláška (STA + STT) - kombinovaná mobilita, t. j. prednáškový pobyt + pobyt pracovníka ako Staff

Podrobný rozpis kritérií

 • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program výučby - slovenská verzia
 • Program výučby - anglická verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Finančná zmluva so zamestnancom
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility
 • Správa so ZPC 

Administratívni pracovníci

Prihláška (STT) je v prílohe - je potrebné doložiť aj oficiálny informačný list

Podrobný rozpis kritérií 

 • Tlačivá po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program školenia - anglická verzita
 • Program školenia - slovenská verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Finančná zmluva so zamestnancom
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobiliy
 • Správa so ZPC