Výsledky výberového konania pre ERASMUS+ v AR 2021/2022

Filozofická fakulta UMB zrealizovala on-line výberové konania na mobility AR 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+. Vzhľadom na veľmi nízky počet prihlášok v riadnom kole, boli zrealizované ďalšie dve dodatočné kolá výberového konania. 

Všetky prihlášky boli schválené. 

Vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/679 z 27. 04. 2016 (GDPR) budú výsledky výberových konaní oznámené každej osobe individuálne prostredníctvom e-mailu z referátu medzinárodnej spolupráce.

Konečný výber uchádzačov záleží od finančných prostriedkov, ktoré budú FF UMB pridelené na jednotlivé mobility až v mesiacoch august - september.

Riadne kolo výberového konania z novembera 2020:

 • prednáškový pobyt - 21
 • školenie - 6
 • študijný pobyt 12
 • praktická stáž - 3

1. kolo dodatočného výberu z januára 2021:

 • prednáškový pobyt - 9
 • kombinovaná mobilita - 3
 • študijný pobyt - 10

2. kolo dodatočného výberu z marec 2021:

 • prednáškový pobyt - 1
 • školenie - 1
 • študijný pobyt - 6
 • praktická stáž - 4

 

V prípade, že ste prihlášku neposlali:

 • pošlite prihlášku s prílohami referentke pre MS margareta.krkosova@umb.sk
 • po schválení budete zaradení ako náhradníci